Oferta


 • Sporządzamy mapy do celów projektowych
 • Tyczymy budynki, sieci infrastruktury technicznej i przyłącza do nich
 • Inwentaryzujemy wybudowane obiekty
 • Wyznaczamy i w razie konieczności ustalamy granice, także w trybie rozgraniczenia
 • Dzielimy nieruchomości
 • Sporządzamy mapy i opinie na potrzeby sądów
 • Tworzymy dokumentację pozwalającą na wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków

 

Pomagamy naszym klientom:

 • znajdując projektantów

 • pozyskując niezbędne dokumenty z urzędów

 • składając wnioski

 • kontaktując z notariuszem

 • udzielając porad na każdym etapie postępowania


Artur Żelazowski – właściciel firmy, geodeta uprawniony, absolwent Politechniki Warszawskiej.